PRIVACY VERKLARING

De grote kleine lettertjes

Wie ben ik

Cynthia Vonk fotografie
Honingbij 72
5692ve Son en Breugel
info@cynthiavonkfotografie.nl
www.cynthiavonkfotografie.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. De persoonsgegevens die ik verwerk zijn uw NAW- en contactgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op eventueel via het contactformulier op mijn website, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Ik verwerk uw persoonsgegevens alleen om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik maak geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen van gegevens die besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Ik bewaar bovengenoemde gegevens tot maximaal 1 jaar na afloop van het kalender jaar waarin het verzoek tot opnemen van contact is binnengekomen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verstrek geen gegevens aan derden tenzij dit in overleg met u nodig is om mijn dienstverlening optimaal aan te kunnen bieden.

Contactformulier
Bij het invullen van het contactformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en mijn privacy verklaring. Ik vraag enkel om relevante informatie in mijn contactformulier. Ik verwerk uw gegevens altijd vertrouwelijk en sla deze gegevens alleen tijdelijk op om uw contactaanvraag goed te kunnen verwerken en beantwoorden.

Veiligheid
Alle persoonlijke informatie die u mij verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. ik zal uw informatie niet delen met andere bedrijven. Ik volg de industriestandaarden om de aan mij verstrekte informatie te beschermen. Ik sla al uw informatie veilig op, zowel tijdens verzending en nadat ik gegevens heb ontvangen. Dit beschermt uw gegevens tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Ik ksn echter niet garanderen dat ik elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kan uitsluiten.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier op mijn website.

Updates voor dit beleid
Ik kan dit privacybeleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen, voor de meest recente versie van mijn beleid bezoekt u mijn website.

Contact
Als u contact wilt opnemen over een aspect van mijn privacybeleid, gebruikt u het contactformulier op deze website.