Algemene Voorwaarden

De grote kleine lettertjes

Bij het maken van een afspraak bij Cynthia Vonk Fotografie gaan jullie akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

1. Algemeen

a) Bij gebruik making van de diensten van Cynthia Vonk Fotografie gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Lees daarom de voorwaarden altijd goed door.

b) Cynthia Vonk Fotografie kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.

c) Cynthia Vonk fotografie Fotografie stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, en nog veel meer….

d) Cynthia Vonk Fotografie doet haar uiterste best de kans op storingen en fouten tijdens de reportage tot een minimum te beperken.

e) Het is niet toegestaan om tijdens de reportage opnames te maken of te fotograferen met eigen telefoon en/of camera.

2. Website gebruik

a) De foto’s op www.cynthiavonkfotografie.nl mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar, Cynthia Vonk

b) Bezoekers van de website hebben alleen toestemming de foto’s te bekijken. Foto’s mogen niet gebruikt worden op welke wijze dan ook.

c) Cynthia Vonk Fotografie heeft haar best gedaan om alles wat op mijn website staat correct en volledig weer te geven, er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.

d) Cynthia Vonk Fotografie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.

e) Cynthia Vonk Fotografie behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

3. Auteursrecht

a) Het auteursrecht van foto’s ligt bij de fotograaf. De klant mag geen foto publiceren zonder toestemming van de fotograaf of vermelding van de naam. Bij plaatsing op social media, dient de klant de naam van de fotograaf altijd te vermelden.

b) Doorsturen van foto’s aan derden (zoals commerciële partijen) door de klant is niet toegestaan. Indien een derde partij foto’s wil gebruiken voor commerciële doeleinde, dan dient vooraf contact opgenomen te worden met de fotograaf. Dan kan hier een afspraak over gemaakt worden. Onrechtmatig gebruik van foto’s door derde zal leiden tot een aansprakelijkheidsstelling.

c) De fotograaf behoudt het digitale origineel (RAW) van de foto.

d) De fotograaf mag na toestemming foto’s gebruiken voor website, portfolio en promotiedoeleinde. Toestemming wordt gegeven in een vragenformulier.

e) Bij aanschaf van bestanden met de digitale ‘hoge resolutie’ bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non- profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.

f) Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Cynthia Vonk Fotografie.

4. Prijsopgaven, betalingen en prijzen

a) Alle prijzen op de website cynthiavonkfotorgafie zijn in euro en inclusief BTW.

b) Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Tenzij anders overeengekomen.

c) Indien Cynthia Vonk Fotografie het verschuldigde bedrag niet binnen de termijn heeft ontvangen, is de wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.

d) Indien de gebruiker bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.

e) Een shoot is pas definitief na het invullen en ondertekenen van het boekingsvoorstel en het vooraf betalen van de shoot.

5. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de fotografische werken schriftelijk/per mail aan Cynthia Vonk Fotografie te worden medegedeeld. Cynthia Vonk Fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij zou leiden.

6. Annuleringsvoorwaarden

a) Annuleren kan alleen per e-mail.
Annuleren voor een fotoshoot na definitieve reservering is alleen toegestaan met een geldige reden.
b) Voor annulering zonder geldige reden worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • Tot 48 uur voor de reportage wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
  • Binnen 24 uur voor de reportage wordt 100% van de gemaakte kosten in rekening gebracht.

Geldige redenen voor het annuleren van een reportage vallen onder ziekte, overlijden van bijvoorbeeld naaste familieleden, etc.

c) Wijzigen van datum/tijd van de afspraak van een fotoreportage, kan tot 48 uur voor de gemaakte afspraak in overleg met de fotograaf worden besloten.

d) In geval van slechte weersvoorspelling (hiermee wordt bedoeld harde regen/storm/sneeuw of een officieel weeralarm) bij een buiten fotoreportage, gaat de fotograaf met de klant in overleg over een geschikte binnenlocatie of een andere moment voor de fotoreportage.

e) De fotograaf behoudt zich het recht om bij ziekte of andere persoonlijke omstandigheden, de datum/tijd van de fotoreportage in overleg met de klant te wijzigen. Cynthia Vonk fotografie is niet verplicht een vervangend fotograaf te regelen.

7. Digitale foto’s

a) Digitale foto’s worden alleen in .jpeg format aangeleverd. Het is niet toegestaan om deze foto’s in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotograaf op het internet te plaatsen. Andere uitsneden, collages of andere (kleur- en/of filter)bewerkingen zijn niet toegestaan.

b) De fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen- en correcties. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart, indien het beeldscherm niet gekalibreerd is. De fotograaf is om die reden niet verantwoordelijk wanneer het afgedrukte eindproduct afwijkt van de kleurweergave. De klant heeft in dit geval ook geen recht op een nieuw product, terugstorting van de betaling of een andere vergoeding.

8. Cadeaubonnen

Cadeaubonnen
Cynthia Vonk fotografie levert uitsluitend gepersonaliseerde cadeaubonnen. Cadeaubonnen kunnen dan ook niet worden geretourneerd met teruggaaf van betaling. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar. De uitgiftedatum wordt duidelijk op de cadeaubon aangegeven. Na 1 jaar vervalt de waarde van de cadeaubon, tenzij anders tijdig en schriftelijk is overeengekomen

 9. Albums, afdrukken en wallart

Cynthia Vonk fotografie is niet aansprakelijk voor zelf gemaakte afdrukken of albums. Wilt u zekerheid voor de juiste kleuren kunt u de albums, afdrukken en wallart bestellen via Cynthia Vonk fotografie.